Información do evento Localización

Museo de Arte Contemporáneo MARCO
Rúa do Príncipe, 54 · 36202 Vigo, Pontevedra
+34 986 11 39 00
  Código de comportamento

PyDay Galicia aspira a crear un ambiente libre de acosos ou discriminacións por razón de xénero, orientación sexual, discapacidade, aspecto físico, etnia o relixión. Non se tolerará discriminación algunha baixo ningunha circunstancia.

Todo o contido da conferencia deberá axustarse a unha audiencia profesional integrada por persoas procedentes de sectores diferentes. Tanto a linguaxe coma as imaxes sexualmente explícitas son inapropiadas na conferencia e nas charlas.

Sé amable cos demáis. Non insultes ou humilles aos outros asistentes. Compórtate de xeito profesional. Recorda que as bromas sexistas, racistas ou discriminatorias están prohibidas na PyDay Galicia.

Os asistentes que incumplan estas regras poderán -a discreción dos organizadores- ser sancionados ou expulsados de la conferencia sen dereito a reembolso.

Grazas por axudarnos a facer este evento amistoso e aberto para todos.

Código de Comportamento Completo